PR Ölemulgator – usuwanie plam oleju, smoły, tłuszczu

77,49 344,40  z VAT

Ilość

Opis

Emulgator olejowy PR jest specjalnym produktem do prostego usuwania plam oleju, smoły i tłuszczu z posadzek kamiennych, tynku, betonu i jastrychu. Dzięki emulgatorowi plamy oleju itp. mogą być łatwo zemulgowane z podłoża, a następnie usunięte za pomocą myjki wysokociśnieniowej.

Opis produktu:

Emulgator olejowy PR jest specjalnym produktem do prostego usuwania plam oleju, smoły i tłuszczu z posadzek kamiennych, tynku, betonu i jastrychu. Dzięki emulgatorowi plamy oleju itp. mogą być łatwo zemulgowane z podłoża, a następnie usunięte za pomocą myjki wysokociśnieniowej.

Sposób zastosowania:

Emulgator olejowy PR nanosi się obficie za pomocą szczotki lub pędzla na na plamy olejowe, które przeniknęły do podłoża. Po krótkim czasie ekspozycji należy zastosować myjkę wysokociśnieniową, szorowarkę lub szczotkę i czystą, ciepłą wodę. Przy korzystaniu z urządzeń z gorącą wodą (zal. 100 bar, 90°C) możliwy jest bardziej racjonalny tryb pracy. Olej emulguje z wodą i może być łatwo usunięty z podłoża. Czyste powierzchnie pod zanieczyszczeniem należy wcześniej zwilżyć wodą, aby rozpuszczone składniki oleju i inne zanieczyszczenia mogły spłynąć i w ten sposób zapobiec powstawaniu nowych zanieczyszczeń. Zaleca się wykonywanie prac w małych odcinkach. Uważać na powierzchnie lakierowane, smołę i tworzywa sztuczne.

Składniki:

Środki powierzchniowo czynne, specjalne rozpuszczalniki, emulgatory.

Środki ochronne:

Zapewnić dobrą wentylację. Nie wdychać oparów.

Stosować okulary ochronne (zalecana ochrona twarzy) i rękawice ochronne. Jedzenie, picie i palenie podczas pracy zabronione.

Składowanie:

Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Opakowania muszą być chronione przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Należy unikać przechowywania w temperaturze powyżej 30°C i poniżej 0°C. Brak ograniczeń w okresie przydatności do magazynowania.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Podłoże:

Wszystkie podłoża odporne na działanie rozpuszczalników.

Zużycie:

Ok. 100 do 400 g na m2 (dokładną ilość zużycia ustalić na podstawie próby powierzchniowej).

Informacje dodatkowe

Waga Brak danych
Pojemność

5 kg, 1 l